برای سفارش المنت، روی کد آن کلیک نمایید.

المنت سماور
مدلP101
کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله
10100700 1000 220  6.5  AISI 304
10101500 2000 220 6.5 AISI 304
 مدلp101
مدلBP
کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله
1012020 1000 220 6.5 AISI 304
 مدلBP 
مدلER
کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله
10105300 1000 220 6.5 AISI 304
10105600 2000 220 6.5 AISI 304
 مدلRE 
مدلERP
کد توان (w) ولتاژ (v)قطر (mm)جنس لوله
10110300 1000 220 6.5 AISI 304
 ERO 
مدلBR
کد توان (w) ولتاژ (v)قطر (mm)جنس لوله
10115200 1000 220 6.5 AISI 304
 BR  
مدل جاوید
کد توان (w) ولتاژ (v)قطر (mm)جنس لوله
10125100 1000 220   8  مسی با آبکاری نیکل
  جاوید 
مدل کتری برقی
کد توان (w) ولتاژ (v)قطر (mm)جنس لوله
10700100  1750 220   8  مسی با آبکاری نیکل
  کنترل برقی 
مدلLCE
کد توان (w) ولتاژ (v) متعلقات 
19000100  1500 220    ترموستات و کات اوت
19000200 2000  110   ترموستات و کات اوت
 LCE
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت لعران می باشد.