المنت فین دار

بسیاری از پروسه های صنعتی برای عمل آوری و تغییرات شیمیایی به حرارت احتیاج دارند. تا آنها را ایجاد یا تسریع نماید. برای افزایش درجه حرارت گازها ، پیش گرم کن ها در خطوط تولید المنت های فین دار ( پره دار) سرعت انتقال حرارت را تسریع می کند . موارد دیگر استفاده از المنت های فین دار ( پره دار ) خشک کردن - حرارت دهی ( ابکاری) و انیلنگ میباشد.برای مثال برای ساخت بخاری های صنعتی و کارگاهی - دستگاههای HAVC ( پکیج های تهویه مطبوع) موارد مصرف فراوان دارد. زیرا توانهای تا 50 کیلووات را میتوان بدست آورد.

مهمترین و برجسته ترین امتیاز المنت فین دار در صورتیکه با یک فن بکار گرفته شودگردش هوا و حرارت یکنواخت در یک محیط بسته میباشد بنحوی که حرارت در بالا و پائین و اطراف یکسان میباشد. این امتیاز برای یک فر برقی در آشپزخانه سبب میشود تا غذا بطور یکنواخت و با سرعت بیشتری پخته شود .برخلاف فرهای گازی که سطح روی غذا سوخته و در قسمت های پائین غذا پخته است .این در  مورد پخت رنگ ، خشک کردن و رطوبت زدایی مواد شیمیایی ، پیش گرمکن ها ، نانوتکنولوژی نیز مصداق دارد.از مهمترین موارد استفاده از المنت فین دار ایمنی بسیار بالای آن میباشدکه هیچ موارد مشابه ای در سایر انرژی ها همانند گاز یا سوخت های فسیلی ندارد.کنترل و صحیح و دقیق درجه حرارت از مزایای مهم آن است.که در بسیاری از پروسه های صنعتی بسیار حیاتی است.

نمای المنت فین دار 

المنت فین دار ( پره دار )چگونه ساخته میشود.

ابتدا با فشار زیاد المنت بصورت میله ای ساخته شده و سپس تسمه فلز ی از جنس فولاد کم کربن یا استینلس استیل ، آلومینیوم بصورت مارپیچ روی آن پیچیده میشود.تعداد فین در اینچ هر المنت 4 تا 5 بوده و قطر خارجی المنت فین دار  25mm  میباشد.در بعضی از موارد پره بری انتقال سریعتر حرارت به المنت جوش داده میشود.

مزایای افزودن  فین(پره) به المنت

بدلیل چسبیدن نوار استیل تحت فشار بسیار زیاد ،حرارت بسرعت از سطح المنت به فین منتقل میشودو انتقال حرارت به هوای مجاور سریعتر صورت میگیرد.به این ترتیب  ساخت  یک المنت 70cm با توان 2kw برای هوای آزاد  امکان پذیر میشود.توجه داشته باشیم که هوا  حرارت را کندتر از آب انتقال میدهد.

آیا این تنها مزیت فین( پره) میباشد؟

خیرزیرا این المنت با بکار گیری یک فن میتواند هوای محیط  را به پشت المنت پرتاب نموده و به گردش در آورد. به این ترتیب درجه هوای محیط بسرعت افزایش مییابد.با توجه به اینکه المنت فین دار برای ایجاد گرما اکسیژن نیاز ندارد ریال، با این سیرکولاسیون هوا بازده مناسبی را دارد. بدلیل وجود فین اطراف المنت از سرخ شدن آن جلوگیری میکندکه از لحاظ ایمنی بسیار مطلوب میباشد.و خطر بروز آتش سوزی را به حداقل میرساند.

فین المنت بایستی از چه جنسی باشد؟

معمولا از جنس فولاد کم کربن، استینلس استیل ، آلومینیوم و مس میباشد.

سرعت باد ، توان المنت ، تعداد فین و درجه حرارت باهم چه نسبتی دارند؟

منحنی زیر نشان میدهد که با افزایش تعداد فین ها، درجه حرارت هوای خروجی نیز افزایش مییابد. بعبارت دیگر میتوان بدون اینکه طول المنت را اضافه کرده ، توان آنرا افزایش داده(وات بر سانتی متر)و با اضافه کردن فین ها سرعت انتقال حرارت را افزایش داد.برای مثال با وات برسانتی متر 6.2W/cm2  با 2 فین ، درجه حرارت هوا   38ºCاست در صورتیکه با 4 فین یه حدود 120ºC خواهد رسید.

نمودار وات برسانتی متر برای المنت فین دار 

 توان المنت (W)

( A(mm

 ( B(mm

 ( C(mm

 ( D(mm

( E(mm 

 2000

 700

 350

75 

200 

305 

 3000

1000 

 500

75 

 280

 305

 4000

1300 

 650

75 

350 

 305

 5000

1650 

800 

75 

430 

 305

 6000

1900 

 950

 75

500 

305 

منحنی درجه حرارت هوای خروجی با توجه به سرعت هوا

 منحنی درجه حرارت با توجه به سرعت هوا برای المنت فین دار

با افزایش سرعت جریان هوابرای نگهداشتن درجه حرارت مورد نیاز بایستی توان نیز افزایش یابد، هوایی با سرعت  152m3/min با وات بر سانتی متر 1.4W/cm2 درجه حرارت خروجی 204ºC میباشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت لعران می باشد.