المنت سماور

المنت های سماور با پوشش استینلس استیل یا مسی با روکش کروم برای گرمایش در سماور و کتری برقی مورد استفاده قرار میگیرد. انتخاب ترموستات مناسب نقش مهمی در طول عمر و کارکرد المنت را دارد . مدل کفی LCE دارای دوقطع کننده حرارتی میباشد که در صورتی که سماور و یا کتری بدون آب بماند ، هرگز نمی سوزد.

 سماور

 

 

مدلP101
کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله
10100700 1000 220  6.5  AISI 304
10101500 2000 220 6.5 AISI 304
 

مدلp101


مدلBP
کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله
1012020 1000 220 6.5 AISI 304
  مدلBP

مدلER
کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله
10105300 1000 220 6.5 AISI 304
10105600 2000 220 6.5 AISI 304
 مدلRE 

مدلERP
کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله
10110300 1000 220 6.5 AISI 304
 ERO 

مدلBR
کد توان (w) ولتاژ (v)قطر (mm)جنس لوله
10115200 1000 220 6.5 AISI 304
 BR  
مدل جاوید
کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله
10125100 1000 220   8   مسی با آبکاری نیکل
  جاوید 

مدل کتری برقی
کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله
10700100   1750 220   8   مسی با آبکاری نیکل
  کنترل برقی 

مدلLCE
کد توان (w) ولتاژ (v) متعلقات 
19000100   1500 220    ترموستات و کات اوت
19000200 2000   110   ترموستات و کات اوت
 LCE

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت لعران می باشد.